ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ

LIFOSHOP LIFOSHOP ΜΑΛΒΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΝΗΜΕΝΗ
Μαλβίνα Κάραλη -
Σαββατογεννημένη
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ
THE GOOD LIFO
>Η ανασκόπηση του σκηνοθέτη

Η ανασκόπηση του σκηνοθέτη

Σήμερα, βλέποντας μια ακόμη συνέντευξη του σκηνοθέτη άκουσα ότι αναστοχάστηκε πάνω στο χαρακτήρα της ταινίας του και διαπίστωσε ότι είχε φτιάξει μια ακόμη γυναίκα "καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση των ανδρών" ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
A,ΜΠΑ

LIFOLAND

MARKET NEWS