ΑΛΜΑΝΑΚ
TO BLOG ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗ

 

 

Τα φιδάκια της Παναγίας

 στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φίδια απ' το Μαρκόπουλο καλαίνω να με φάνε,
μα κείνα είναι τση Παναγιάς, και με χαϊδολογάνε.

 

 

 Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

"Εις το Μαρκόπουλο έχουμε ένα θαυμαστό γεγονός, περισσότερο παντός άλλου φυσικό και ολιγώτερο θρησκευτικό.
Εις μία τακτήν χρονικήν περίοδον από 6-16 Αυγούστου , εμφανίζονται εις τα θεμέλια του παλιού καμπαναριού μικρός αριθμός φιδιών μικρού μεγέθους, συμπαθέστατα, ήμερα και ακίνδυνα, έχοντα εις την κεφαλήν τέσσαρες μικρές κοκκίδες εις σχήμα Σταυρού και λόγω της εορτής της Παναγίας μας ονομάσθησαν ''Φιδάκια της Παναγίας''.
Οι Χριστιανοί προσέρχονται εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν διά να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνουν διά να ιδούν, να αγγίξουν και να φωτογραφηθούν με αυτά.
Έτσι, ο όφις (το φίδι), εμφανίζεται ηττημένος από την νέα Εύα, την Παναγία μας, της οποίας ο καρπός της κοιλίας της, ο Νέος Αδάμ, ο Χριστός, επέφερε θανάσιμο πλήγμα εις αυτόν.
Αυτή είναι η θεολογική ερμηνεία του φυσικοθρηκευτικού φαινομένου και ακολουθεί η λαογραφική ερμηνεία του γεγονότος, βάσει της λαϊκής παραδόσεως."

Αρχιμανδρίτης Φώτιος Γαβριελάτος