ΑΛΜΑΝΑΚ
TO BLOG ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗ

                                                                        

Νύχτες στο

King Size

 

με τους Magna (Αθήνα, 1997)

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλμανάκ