ΑΛΜΑΝΑΚ
TO BLOG ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗ

© Σπύρος Στάβερης

 

 

Οι ρουκέτες του αγά

 

 Κομοτηνή, 1991

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

© Σπύρος Στάβερης

 

© Σπύρος Στάβερης

 

© Σπύρος Στάβερης

 

© Σπύρος Στάβερης

 

© Σπύρος Στάβερης

 

© Σπύρος Στάβερης

 

© Σπύρος Στάβερης

© Σπύρος Στάβερης

Αλμανάκ