ΑΛΜΑΝΑΚ
TO BLOG ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗ

Με τους παπλωματάδες της Κωνσταντινούπολης

 

Μία πρώτη γνωριμία με την πόλη το 1983

 

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Françoise Hamant

Αλμανάκ