ΑΛΜΑΝΑΚ
TO BLOG ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗ

Αλάνα (alan στα τούρκικα)

 

Μία πρώτη γνωριμία με την Πόλη το 1983

 

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

 

© Σπ. Στάβερης

Αλμανάκ