Ιδέες

Όταν λέμε «άνθρωπος», φέρνουμε στο νου έναν άντρα ή μια γυναίκα;

Η μεροληψία υπέρ του αρσενικού είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στον ψυχισμό μας, που ακόμα και ουδέτερες ως προς το γένος λέξεις ερμηνεύονται ως αρσενικές.

ΤΗΣ CAROLINE CRIADO PEREZ

Στο ποίημα «Μύθος» της Muriel Rukeyser, ένας τυφλός και γερασμένος πια Οιδίποδας ρωτάει τη Σφίγγα: «Γιατί δεν αναγνώρισα τη μητέρα μου;». Η Σφίγγα αποκρίνεται πως ο Οιδίποδας είχε απαντήσει λανθασμένα στο αίνιγμά της (τι είναι αυτό που περπατάει στα τέσσερα το πρωί, στα δύο το μεσημέρι και στα τρία το βράδυ;). «Εσύ απάντησες ο άνθρωπος. Δεν είπες τίποτα για τις γυναίκες». Και ανταπαντά ο Οιδίποδας πως «όταν λες άνθρωπος, συμπεριλαμβάνεις και τις γυναίκες. Όλοι το γνωρίζουν αυτό».

 

Στην πραγματικότητα όμως ήταν η Σφίγγα που είχε δίκιο, όχι ο Οιδίποδας. Όταν λέμε άνθρωπος, δεν «συμπεριλαμβάνουμε και τις γυναίκες». Ακόμα και αν, θεωρητικά, «όλοι το γνωρίζουν». Τα τελευταία σαράντα χρόνια πολυάριθμες μελέτες πάνω σε πολλές γλώσσες καταλήγουν σταθερά στο συμπέρασμα πως, όταν έχουμε γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους (χρήση του αρσενικού άρθρου ή γένους με ουδέτερο τρόπο), στην πραγματικότητα δεν το εκλαμβάνουμε γενικευτικά. Αντίθετα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θεωρούμε ότι γίνεται αναφορά στο αρσενικό.

 

Το 2012, σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη ανισότητα ως προς τo φύλο παρουσιάζεται στις χώρες με γλώσσες που διαθέτουν γραμματικά γένη και διατηρούν έντονη τη διάκριση αρσενικού/θηλυκού σχεδόν σε κάθε γλωσσική εκφορά.

 

Στη γενικευτική χρήση του αρσενικού είναι πολύ πιθανότερο οι άνθρωποι να φέρουν στον νου τους διάσημους άντρες παρά διάσημες γυναίκες, να αντιληφθούν ένα επάγγελμα ως ανδροκρατούμενο και να προτείνουν άντρες υποψήφιους για θέσεις εργασίας και πολιτικά αξιώματα. Είναι λιγότερο πιθανό γυναίκες να κάνουν αίτηση και να τα πάνε καλά σε συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας που έχουν διαφημιστεί με γενικευτική χρήση ίου αρσενικού. Στην πραγματικότητα, η γενικευτική χρήση του αρσενικού προσλαμβάνεται τόσο συχνά απλώς ως χρήση του αρσενικού, ώστε ανατρέπει ακόμα και ισχυρά και καθιερωμένα στερεότυπα, με αποτέλεσμα επαγγέλματα που θεωρούνται τυπικά γυναικεία, όπως, για παράδειγμα, «αισθητικός», να εκλαμβάνονται ξαφνικά ως αντρικά. Καταφέρνει να διαστρεβλώσει ακόμα και επιστημονικές μελέτες, δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπο ένα έμφυλο κενό μεταδεδομένων. Σε επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε ίο 2015, εξετάζονται οι προκαταλήψεις στην αυτοαξιολόγηση στο πλαίσιο ψυχολογικών ερευνών, και συμπεραίνεται πως η γενικευτική χρήση του αρσενικού σε ερωτηματολόγια επηρεάζει τις γυναικείες απαντήσεις, διαστρεβλώνοντας δυνητικά «τη σημασία των αποτελεσμάτων». Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η χρήση «ενδεχομένως αποτυπώνει μη πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες, διαφορές που δεν θα εμφανίζονταν αν το ίδιο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούσε ουδέτερο γένος ή γένος προσαρμοσμένο στον εκάστο- τε ερωτώμενο ή ερωτώμενη».

 

Κι όμως, παρά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια δεκαετιών και δείχνουν ότι η γενικευτική χρήση του αρσενικού κάθε άλλο παρά σαφής είναι, η επίσημη γλωσσική πολιτική πολλών κρατών εμμένει στη θέση ότι πρόκειται απλώς για μια τυπικότητα που πρέπει να διατηρηθεί για λόγους... σαφήνειας. Πολύ πρόσφατα, εν έτει 2017, η γαλλική Ακαδημία, η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για ζητήματα της γαλλικής γλώσσας, κατακεραύνωσε την προοπτική παρέκκλισης από τις νόρμες του γραπτού λόγου, όπου το αρσενικό αποτελεί συμπεριληππκή αναφορά και των δύο γενών. Η Ακαδημία θεωρεί δηλαδή ότι η υιοθέτηση εναλλακτικών ως προς τη γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους αποτελεί «θανάσιμο κίνδυνο» για τη γαλλική γλώσσα. Παρόμοιες διαμάχες υπήρξαν και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και το Ισραήλ.

 

Tο 2017 η Dany Cotton, η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Λονδίνου, πρότεινε την αντικατάσταση του όρου «fireman» (ο οποίος εμπεριέχει τον όρο «man» [άνδρας]) με τον πλέον καθιερωμένο, ασημάδευτο ως προς το φύλο και, ειλικρινά, πολύ καλύτερο όρο «firefighter»

 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, η σύγχρονη αγγλική είναι μια γλώσσα χωρίς γραμματικά γένη και η γενικευτική χρήση του αρσενικού είναι πλέον ιδιαίτερα περιορισμένη. Για παράδειγμα, αν και παλαιότερα όροι όπως «doctor» [γιατρός] και «poet» [ποιητής] αναφέ-ρονιάν αποκλειστικά στο αρσενικό πρόσωπο ή φύλο, ενώ η αναφορά στο θηλυκό γένος γινόταν συνήθως απαξιωιικά, δηλαδή με όρους όπως «doctoresses» [γιατρίνες] και «poetesses» [ποιητριούλες], πλέον αυτοί οι όροι είναι ασημάδευτοι ως προς το γραμματικό γένος και συμπεριλαμβάνουν και τα δύο φύλα. Όμως, αν και η επίσημη χρήση του αρσενικού γενικώ τω τρόπω διατηρείται μονάχα στα γραπτά ορισμένων λεπτολόγων που επιμένουν να χρησιμοποιούν το «αυτός» με την έννοια του «αυτός/ή», πλέον παρατηρείται επαναφορά της και σπιν ανεπίσημη γλώσσα, με φαινομενικά ασημάδευτους όρους, όπως τους αμερικανικούς «dude» [φίλε] και «guys» [παιδιά], και τον βρετανικό «lads» [παλικάρια]. Μάλιστα, μια πρόσφατη διαμάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο καιέδειξε πως για κάποιους η γενικευτική χρήση του αρσενικού παραμένει θέμα μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, το 2017 η Dany Cotton, η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Λονδίνου, πρότεινε την αντικατάσταση του όρου «fireman» (ο οποίος εμπεριέχει τον όρο «man» [άνδρας]) με τον πλέον καθιερωμένο, ασημάδευτο ως προς το φύλο και, ειλικρινά, πολύ καλύτερο όρο «firefighter», με αποτέλεσμα να δεχθεί έναν καταιγισμό από μηνύματα μίσους.

 

Γλώσσες όπως η γαλλική, η γερμανική και η ισπανική διαχωρίζουν τις λέξεις σε γραμματικά γένη και οι έννοιες του αρσενικού και του θηλυκού είναι συνυφασμένες με τη γλώσσα καθαυτήν, αφού κάθε ουσιαστικό κατηγοριοποιείται σε ένα γένος. Στην ισπανική, για παράδειγμα, το τραπέζι είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους («la mesa roja» [το κόκκινο τραπέζι]), ενώ το αυτοκίνητο είναι αρσενικού γένους («el coche rojo» [το κόκκινο αυτοκίνητο]). Για τα ουσιαστικά που αναφέρονται σε ανθρώπους, ενώ υπάρχουν όροι τόσο για το αρσενικό όσο και για το θηλυκό, το γένος αναφοράς είναι πάντα το αρσενικό. Εάν πληκτρολογήσουμε στη μηχανή αναζήτησης της Google τον όρο «δικηγόρος» στα γερμανικά, θα το αποδώσει ως «anwalt», που σημαίνει άντρας δικηγόρος και χρησιμοποιείται γενικευτικά για το άτομο, ανεξαρτήτως φύλου, που ασκεί δικηγορία. Εάν θέλουμε να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε μια γυναίκα δικηγόρο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «anwaltin». (Παρεμπιπτόντως, όπως και σε αυτό το παράδειγμα, συχνά οι λέξεις θηλυκού γένους προέρχονται από μια τροποποίηση της ίδιας λέξης στο αρσενικό. Με τρόπο ανεπαίσθητο, ο θηλυκός τύπος αποτελεί μια μορφή παρέκκλισης από τον αρσενικό, σύμφωνα με την έννοια του «Άλλου» της Σιμόν ντε Μποβουάρ.) Η γενικευτική χρήση του αρσενικού χρησιμοποιείται επίσης όταν αναφερόμαστε σε ομάδες ανθρώπων, στις περιπτώσεις που είτε το φύλο είναι άγνωστο, είτε πρόκειται για μια μεικτή ομάδα αντρών και γυναικών. Κατά συνέπεια, μια ομάδα εκατό γυναικών εκπαιδευτικών στην Ισπανία θα χαρακτηριζόταν ως «las profesoras» [οι καθηγήτριες], αλλά με την προσθήκη ενός και μόνο άντρα η ομάδα γίνεται «los profesores» [οι καθηγητές]. Τέτοια είναι η δύναμη του αρσενικού ως βασικής συνθήκης.

Με τρόπο ανεπαίσθητο, ο θηλυκός τύπος αποτελεί μια μορφή παρέκκλισης από τον αρσενικό, σύμφωνα με την έννοια του «Άλλου» της Σιμόν ντε Μποβουάρ

 

Στις γλώσσες που διαχωρίζουν τις λέξεις σε γραμματικά γένη, η γενικευτική χρήση του αρσενικού παραμένει διάχυτη. Οι προκηρύξεις των θέσεων εργασίας γίνονται συνήθως με τη χρήση αρσενικού γένους, ειδικά όταν αφορούν διευθυντικούς ρόλους. Μια πρόσφατη αυστριακή έρευνα για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αγγελίες εργασίας για την κάλυψη διευθυντικών θέσεων κατέδειξε ότι η αναλογία της χρήσης του γενικευτικού αρσενικού έναντι των δικαιότερων επιλογών ως προς το φύλο (χρήση τόσο του θηλυκού όσο και του αρσενικού γένους) είναι 27 προς 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί πως έχει βρει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, συνιστώντας από το 2008 την προσθήκη των αρχικών (m/f) στο τέλος των αγγελιών εργασίας στις γλώσσες με έμφυλο πρόσημο. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση είναι ότι, αν μας υπενθυμίζεται πως υπάρχουν και οι γυναίκες, τότε θα επιτευχθεί μια πιο «δίκαιη» γενικευτική χρήση του αρσενικού. Μια καλή ιδέα, που δεν στηρίχθηκε όμως σε δεδομένα. Όταν ο αντίκτυπος της ερευνήθηκε στην πράξη, έγινε αμέσως αντιληπτό ότι και με την προσέγγιση αυτή διατηρείται πλήρως η έμφυλη ασυμμετρία στην αγορά εργασίας, όπως ακριβώς και με τη γενικευτική χρήση του αρσενικού, κάτι που καταδεικνύει τη σημασία της συλλογής δεδομένων πριν από τη χάραξη μιας πολιτικής.

 

Άραγε μπορεί όλη αυτή η διαμάχη γύρω από τις λέξεις να επηρεάσει με κάποιον τρόπο την πραγματική ζωή; Ναι, όπως προκύπτει, μπορεί. Το 2012, σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη ανισότητα ως προς τo φύλο παρουσιάζεται στις χώρες με γλώσσες που διαθέτουν γραμματικά γένη και διατηρούν έντονη τη διάκριση αρσενικού/θηλυκού σχεδόν σε κάθε γλωσσική εκφορά. Όμως συμβαίνει το εξής παράδοξο: οι χώρες των οποίων οι γλώσσες δεν διαθέτουν γραμματικά γένη (όπως τα ουγγρικά και τα φινλανδικά) δεν συγκαταλέγονται σε αυτές με την πλέον ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Αντιθέτως, αυτή η τιμητική διάκριση ανήκει σε μια τρίτη κατηγορία. Πρόκειται για χώρες των οποίων οι γλώσσες διαθέτουν ασημάδευτα γραμματικά γένη, όπως η αγγλική.

 

Σε αυτές τις γλώσσες το φύλο δεν εμπεριέχεται στη λέξη καθαυτήν, προσδιορίζεται απλώς επεξηγηματικά («female teacher» [γυναίκα δασκάλα], «male nurse» [άντρας νοσοκόμος]). Οι συγγραφείς της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως, αν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το φύλο με οποιονδήποτε τρόπο, τότε δεν μπορούμε να δώσουμε έμφαση στην «παρουσία ίων γυναικών στον κόσμο», άρα ούτε και να «διορθώσουμε» την υπόρρητη προκατάληψη σε μια γλώσσα. Εν ολίγοις, επειδή σε κάθε γλώσσα, ελλείψει αντίθετων ενδείξεων, η παρουσία του άντρα είναι δεδομένη, έχει μεγάλη σημασία όταν δεν έχουμε καν την κυριολεκτική δυνατότητα να αναφερθούμε στις γυναίκες.

 

Είναι δελεαστικό να σκεφτούμε ότι η ενσωματωμένη στη γλώσσα μεροληψία υπέρ των αντρών αποτελεί απλώς κατάλοιπο οπισθοδρο- μικών εποχών, αλλά τα στοιχεία δεν δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η «γρηγορότερα αναπτυσσόμενη γλώσσα» του κόσμου, που χρησιμοποιείται από άνω του 90% του παγκόσμιου πληθυσμού στο διαδίκτυο, είναι τα emoji. Αυτή η γλώσσα γεννήθηκε στην Ιαπωνία της δεκαετίας του 1980 και οι γυναίκες είναι οι τακτικότερες χρήστριές της: το 78% των γυναικών -έναντι του 60% των αντρών- χρησιμοποιεί συχνά emoji. Και όμως, μέχρι και το 2016, ο κόσμος των emoji ήταν παραδόξως ανδροκρατουμενος.

 

Τα emoji που διαθέτουμε στα έξυπνα τηλέφωνα επιλέγονται από τη Unicode Consortium, μια ομάδα οργανισμών με κάπως πομπώδες όνομα και έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ, που συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την τήρηση καθολικών, διεθνών προτύπων λογισμικού. Αποφασίζοντας να εντάξει ένα συγκεκριμένο emoji (π.χ. ο/η «κατάσκοπος») στην τρέχουσα συλλογή της, η Unicode αποφασίζει για τον κώδικα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Κάθε κατασκευάστρια εταιρεία τηλεφώνων (ή κάθε πλατφόρμα όπως το Twitter και το Facebook) θα σχεδιάσει στη συνέχεια ένα emoji, αποδίδοντας τον/την κατάσκοπο με βάση m δική της αντίληψη για τη μορφή του/της. Όμως όλες θα χρησιμοποιούν τον ίδιο κώδικα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα στις διαφορετικές πλατφόρμες. Το emoji-φατσουλα με μάτια καρδούλες είναι πάντα ένα emoji-φατσούλα με μάτια καρδούλες.

 

Το 2016, η Unicode εγκαταλείποντας την προηγούμενη «ουδέτερη» στάση της απέναντι στα δύο φύλα, εξέδωσε κώδικα ξεχωριστά για τους άντρες και τις γυναίκες δρομείς. Είναι μια μικρή αλλά σημαντική νίκη.

 

Η Unicode κατά παράδοση δεν καθορίζει το φύλο για τους περισσότερους χαρακτήρες emoji. To emoji που οι περισσότερες πλατφόρμες αναπαριστούσαν αρχικά ως έναν άντρα που τρέχει δεν ονομάστηκε «άντρας που τρέχει». Ονομάστηκε απλώς «δρομέας». Ομοίως, το πρωτότυπο emoji στο οποίο απεικονίζεται αστυνομικός περιγράφηκε από τη Unicode ως «police officer» και όχι ως «policeman» (το οποίο, και πάλι, εμπεριέχει τον όρο «man» [άνδρας]). Οι μεμονωμένες πλατφόρμες ήταν αυτές που στο σύνολό τους ερμήνευαν αυτούς τους ασημάδευτους ως προς το φύλο όρους ως αρσενικούς.

 

Η μεροληψία υπέρ του αρσενικού είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στον ψυχισμό μας, που ακόμα και ουδέτερες ως προς το γένος λέξεις ερμηνεύονται ως αρσενικές.

 

Το 2016, η Unicode αποφάσισε να κάνει κάτι γι’ αυτό. Εγκαταλείποντας την προηγούμενη «ουδέτερη» στάση της απέναντι στα δύο φύλα, αποφάσισε να ορίσει ρητά το φύλο σε όλα τα emoji που απεικόνιζαν ανθρώπους. Έτσι, στη θέση του «δρομέα» που είχε εκπροσωπηθεί γενικά ως «άντρας δρομέας», η Unicode εξέδωσε κώδικα ξεχωριστά για τους άντρες και τις γυναίκες δρομείς. Πλέον υπάρχουν αρσενικές και θηλυκές επιλογές για όλα τα επαγγέλματα και αθλήματα. Είναι μια μικρή αλλά σημαντική νίκη.

 

Η εύκολη λύση είναι να κατηγορήσει κάποιος τις κατασκευάστριες εταιρείες κινητών και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για σεξισμό (δικαίως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αν και συχνά ο σεξισμός εκδηλώνεται εν αγνοία τους). Στην πραγματικότητα, όμως, ακόμα και αν είχαν καταφέρει να σχεδιάσουν μια εικόνα δρομέα ουδέτερη ως προς το φύλο, θα εξακολουθούσαμε στην πλειονότητά μας να εκλαμβάνουμε τον δρομέα ως άντρα, καθώς θεωρούμε τα περισσότερα πράγματα αρσενικά, εκτός κι αν υπάρχει ειδική σήμανση που τα καθιστά θηλυκά. Και ενώ ευχόμαστε φυσικά οι οργισμένοι γραμματικοί να συνηθίσουν στην ιδέα του «αυτός/ή» (ή ακόμα χειρότερα, θεός φυλάξοι,«αυτή/ός») αντί του σκέτου «αυτός», χωρίς να θεωρούν ότι είναι το χειρότερο πράγμα που τους έχει συμβεί, η αλήθεια είναι πως η απομάκρυνση από τη γενικευτική χρήση του αρσενικού θα μας φέρει μόνο στα μισά της διαδρομής. Η μεροληψία υπέρ του αρσενικού είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στον ψυχισμό μας, που ακόμα και ουδέτερες ως προς το γένος λέξεις ερμηνεύονται ως αρσενικές.

 

__________________

Από το βιβλίο «Αόρατες Γυναίκες, Προκαταλήψεις και διακρίσεις σε έναν κόσμο για άντρες» της Caroline Criado Perez, 
Μετάφραση: Κατερίνα Γουλέτη, Βασιλική Μήσιου, εκδ. Μεταίχμιο

 

 

 

Ιδέες
31 Σχόλια
12
avatar
Γράφων 26.10.2019 | 07:05
Τόση ενέργεια, τόσο μελάνι για να υποστηριχθεί ότι πρέπει να αλλάξουμε τη γραμματική και να την κάνουμε και αυτή... ρευστή. Fluidity παντού.

Διερωτώμαι, σήμερα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει περισσότερους άντρες ή γυναίκες δικαστές; Παρα το γεγονος οτι οταν λεμε δικαστης μας έρχεται στο μυαλό μια αποστεωμενη αρσενική φιγούρα όπως ο αντιεισαγγελέας Τούσης που είχε δώσει την εντολή για σύλληψη του Μέρτεν. Αυτό το εμφυλο στερεότυπο σε τι έχει εμποδίσει τις γυναικες;

Πάντως με τη φράση "δημόσιος υπάλληλος" αντανακλαστικά στο μυαλό μου έρχεται γυναίκα 50 ετών με μαλλί-κράνος και προφορά μεταξύ Λαμίας και Αγρινίου. Πάσα ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα είναι τυχαία.

ΥΓ Αυτά είναι άρθρα γνώμης. Δεν είναι επιστημονικά δεδομένα. Συνήθως, όχι πάντα, οι μελέτες που στηρίζουν τέτοια άρθρα είναι λογικά και επιστημονικά διάτρητες. Αγαπημένο παράδειγμα για το equal pay στην Αυστραλία που μετρούσαν την αμοιβή σαν σύνολο και όχι ανά ώρα. Με αποτέλεσμα οι άντρες, επειδή δουλεύουν περισσότερο, να φαίνεται ότι αμείβονται περισσότερο.

Να το link:
https://youtu.be/-pdnkbs4l_g
avatar
ΜΗΔΕΝ ΕΝΑ 26.10.2019 | 12:23
Πάντως με τη φράση "δημόσιος υπάλληλος" αντανακλαστικά στο μυαλό μου έρχεται γυναίκα 50 ετών με μαλλί-κράνος και προφορά μεταξύ Λαμίας και Αγρινίου. Πάσα ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα είναι τυχαία.
----------
φαντάζεται κανεις ότι εσείς είσθε ένας κούκλος, το στιλ σας είναι υπέρκομψο και μιλάτε την ελληνική με οξφορδιανό αξάν... Μυρίζεις ρατσισμό από χιλιόμετρα
avatar
Γράφων 26.10.2019 | 14:21
Κανείς μπορεί να φαντάζεται ό,τι θέλει είτε για εμένα είτε για εσάς. Η φαντασίωση είναι δωρεάν. Εγώ ομιλώ για το τι έχω δει.

Η τελευταία φορά που μπήκατε πχ στο παλιό Υπουργείο Εμπριου ήταν;

ΥΓ Άχτι το έχω μια φορά να μην γίνει επί προσωπικού. Όχι ότι θα βάλω την γάτα μου να κλαίει αλλά λέω...
avatar
Ανώνυμος/η 26.10.2019 | 15:40
Δεν ξέρω για τον Γράφοντα , εγώ πάντως τα διαθέτω και τρια "προσόντα" που επικαλείστε. Που θέλετε να καταλήξετε με την καραμελιτσα περι "ρατσισμου" ; Αμφισβητείτε το οτι δεν υπάρχει καμία απολύτως έμφυλη διάκριση στους δημοσίους υπαλλήλους ή το οτι η πλειονότητα των προ εικοσαετιας+ διορισθεντων στους οποιους αναφερεται το σχολιο έχουν σαν μόνο τυπικο προσον την κομματική τους ταυτότητα τους ; Να το συζητήσουμε. Η αναλογία γυναικών -ανδρων στον δημοσιο τομεα παντως εξαιρουμενων των σωματων ασφαλειας που ειναι αυτονοητως ανδροκρατουμενα , ειναι γυρω στο 70-30.
avatar
Γράφων 29.10.2019 | 15:10
@ Ερωτευμένος Σαίξπηρ

Ναι αλλά ο ρατσισμός είναι ένα υπέροχο χαρτί. Είναι τόσο ωραίο να διδάσκεις μια ομάδα πληθυσμού ότι είνα θύμα και μετά να της πουλάς επαναστατικά τραγούδια για να ενορχηστρώσεις την επανάσταση.

Τώρα αν καίγονται με αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις των δύο φύλων χαλάλι... Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει δυαδικότητα στα φύλα.. Φάσμα είναι...
Akame 26.10.2019 | 15:14
Κάθε φορά που σε ένα άρθρο γίνεται αναφορά στην ισότητα είσαι και εσύ από κάτω δηλώνοντας λίγο έως πολύ την αντίθεσή σου. Και στο τέλος που λες ότι οι άντρες αμείβονται περισσότερο επειδή δουλεύουν περισσότερο δεν μας είπες ποιοι από αυτούς έχουν παιδιά. Καθώς βρισκόμαστε στο 2019 και ακόμα η ανατροφή των παιδιών θεωρείται υποχρέωση της γυναίκας.
avatar
Γράφων 26.10.2019 | 17:26
Αν αυτό έχεις καταλάβει πίσω στο σχολείο.

Αυτό που λέω είναι ότι ο τρόπος που μετριέται η ισότητα είναι λαθος, έως και αντι-γυναικειος, διότι έχει πολιτικά ελατήρια.

Η ανατροφή των παιδιών θεωρείται υποχρέωση της γυναίκας όσο διαρκεί ο θηλασμός. Και γι αυτό είναι υποχρέωση του άντρα να στεργει για γυναίκα ΚΑΙ παιδιά για εκείνη την περίοδο.

Ειλικρινά στην επαρχία του 50 ζειτε; Διότι ούτε στην Αθήνα του 50 δεν ίσχυαν αυτά που περιγράφετε...
avatar
moli8 26.10.2019 | 17:18
Όταν διάβασα τον τίτλο του άρθρου, ήξερα οτι, ανεξάρτητα από το τι γράφει στο άρθρο ,θα έμπαινε ο Γράφων να γραψει ένα σχόλιο για να το καταρρίψει γράφοντας ένα γενικό σχόλιο με τα κλασικά whataboutism επιχειρηματα.
avatar
Γράφων 26.10.2019 | 20:35
Σχόλιο το οποίο πάντα ακολουθείται από οπαδικού επιπέδου ειρωνείες και θρησκευτικού μένους αφορισμούς.

Ποτέ από κάποιο σχόλιο ή επιχείρημα.
Katerinaa 26.10.2019 | 22:57
Ποιο είναι το πρόβλημα με την προφορά της Λαμίας?
avatar
Γράφων 27.10.2019 | 07:37
Το πρόβλημα με την προφορά της Λαμίας δεν είναι κανένα.

Το πρόβλημα είναι ότι το δημόσιο για χρόνια πριμοδοτουσε ανειδικευτες οικοκυρές οι οποίες προσποιούνταν ότι εργάζονταν (πχ στον δήμο Αθηναίων αυτό συμβαίνει ακόμα, μια βόλτα από Λιοσίων θα σε πεισει). Και στα 15 χρονια παίρναν σύνταξη γιατί είχαν κουραστεί να στέλνουν το κοινό από τον Άννα στον Καϊάφα αρνούμενες να αναλάβουν ευθύνη για οτιδήποτε.

Αυτά βέβαια αν τα πεις στους φεμινιστομαχους, και δη του ελληνικού επιπέδου καραγκιοζιλικιου όπου η μνήμη είναι χρυσόψαρου, αρχίζουν οι επί προσωπικού αντεγκλήσεις.

Γενικά αν τολμήσεις να πεις οτιδήποτε αντίθετο από την πολιτική προπαγάνδα που είναι της μόδας σε τρώει το μαύρο φίδι.

Κοίτα πόσες "φεμινίστριες" μαζεύονται σε τέτοια άρθρα. Άνθρωποι που αρνούνται να σχολιάσουν την πολιτική καθημερινότητα αλλά είναι πάντα εκεί να διαμαρτυρηθούν γιατί δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στην πολιτική.

Άνθρωποι (χα, μιλάω βασικά για γυναίκες πηγαινοντας κοντρα στις αερολογίες του αρθρου!) που δεν έχουν θέση. Έχουν μόνο αντί-θέση.

Πες μου ότι βλέπεις το οξύμωρο γιατί θα αυτοχαστουκιστώ.

Το υπόλοιπο σχόλιό μου το διάβασε κανείς ή μόνο ό,τι πόνεσε γιατί κανείς άλλος δεν το λεει; Ότι το δημόσιο είναι νεκροταφείο ελεφάντων ανειδίκευτων οικοκυρών και αυτο είχε το προφίλ της κοινωνικής πολιτικής ενώ αντίθετα δημιούργησε εθισμό σε έναν δικαιωματισμό της ήσσονος προσπαθειας;

Ή όταν στήνονται τα έμφυλα χαρακώματα για την "παλη των φυλων" (όπως ειναι αυτό το άρθρο, με υπερβολές, παραποιήσεις και ίσως ψεματάκια) δεν κάνει να υπάρχει αντιλογος;
Randy Marsh 26.10.2019 | 11:28
Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη λέξη ψυχή σε αρσενικό ή ουδέτερο....
ομόκεντρα 26.10.2019 | 15:35
Θα σταθώ μόνο στα emoji, για να πω, ότι έχω αναστατώσει το internet, μπας και βρω ένα εικονίδιο αντρικού φιλιού, να στέλνω κι εγώ ο έρμος...
Οι επιλογές που έχω είναι μόνο χείλη γυναικεία, βαμμένα κατακόκκινα!
Μήπως να δούμε τα πράματα και από την αντίθετη σκοπιά;
ομόκεντρα 26.10.2019 | 16:39
Υ.Γ.
Με emoji εννοώ και τα πάσης φύσεως stickers, footprints και γενικότερα εικονίδια-σύμβολα, που ανταλλάσσουμε στην καθημερινή γραπτή μας επικοινωνία των μηνυμάτων.
avatar
Γράφων 26.10.2019 | 17:22
Αυτό είναι η παγίδα του φεμινισμού που μοιραία οδηγεί στη ρήξη...

Που να εξηγείς οτι τα φύλα υπάρχουν για διαιωνίζουν τη ζωή δια της συνεργασίας και όχι για να παλεύουν ή να τις μετράνε σαν έφηβοι που λενε κι οι αγανακτισμένοι φεμινισταί όταν τους θίξεις.
avatar
moli8 26.10.2019 | 21:10
H παγίδα του φεμινισμού που μοιραία οδηγεί στη ρήξη (ρήξη τίνος πράγματος αλήθεια) είναι ότι ο φεμινισμός προάγει την πάλη μεταξύ των φύλων αντί να προάγει τη συνεργασία. Σιγά μην προάγει και την ταξική πάλη ή την πάλη μέσα στη λάσπη.
avatar
Γράφων 27.10.2019 | 07:43
Γεια σου ρε moli... διάβαζες κι εσύ σαν τον Χριστόδουλο, ε; Δεν ήξερες;

https://m.lifo.gr/articles/theater_articles/256552/i-aionia-pali-ton-dyo-fylon-kai-i-amfisvitisi-ton-stereon-taytotiton-sti-theatriki-athina

https://m.lifo.gr/articles/lgbt_articles/226555/xloi-kolyri-to-fylo-den-yparxei-kan-eisai-ayto-poy-apofasizeis-oti-eisai

https://m.lifo.gr/articles/woman_articles/194494/i-theoria-tis-toksikis-arrenopotitas-epanerxetai-sta-xronia-toy-metoo

https://m.lifo.gr/articles/book_articles/191777/giati-ta-vivlia-ton-gynaikon-syggrafeon-poloyntai-se-xamiloteres-times-ap-o-ti-ton-antron
avatar
moli8 29.10.2019 | 21:18
Παρεθεσες από κάτω στο σχόλιο πέντε λινκ που ψαρέψεις στο ίντερνετ και αυτό είναι "ο φεμινισμός που προάγει τη ρηξη και την αντιπαλότητα των φύλων ; "
avatar
Ανώνυμος/η 26.10.2019 | 23:06
Και αυτό είδος σεξισμού είναι. Τα μόνα emoji που είναι αποκλειστικά θηλυκά είναι αυτά που δίνουν φιλί, γιατί γυναίκα = ερωτισμός.
WLGFQ 26.10.2019 | 15:53
Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σπουδαιότητα που μπορεί να παρουσιάζει το …ζήτημα για κάποιους γλωσσολόγους, κοινωνιολόγους, μελετητές της εγκεφαλικής λειτουργίας, επικοινωνιολόγους, γραφίστες, διαφημιστές κ.λπ. αλλά θεωρώ παράλογη έως εξωφρενική την απαίτηση ή την προσπάθεια να αλλοιωθεί (γιατί περί αλλοίωσης θα πρόκειται) η Γλώσσα ολόκληρων λαών στο όνομα μιας πολιτικής κορεκτίλας.

Επίσης δεν βλέπω κάποια εφικτή λύση στο θέμα παρά μόνο μια άνευ προηγουμένου είσοδο στη ..Ζώνη του Λυκόφωτος: Γιατί π.χ. αύριο μεθαύριο να μη ..διεκδικήσουν ένα ιδιαίτερο emoji οι τρανσέξουαλς, οι νάνοι, οι ευτραφείς κ.ο.κ.;

Η Γλώσσα εξελίσσεται μέσα στον Χρόνο σε εξάρτηση με τις κοινωνικές συνθήκες και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εκάστοτε κοινωνίας. Ας τα αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους δίχως εμμονικές παρεμβάσεις άνωθεν.

Παρουσιάζεται όλο και πιο έντονο το φαινόμενο αντίστασης κι αντίδρασης στη δικτατορική επιβολή από τα ΜΜΕ του politically correct σε σημείο να επιτυγχάνονται τα αντίθετα από τους επιδιωκόμενους στόχους του: Η γλώσσα του Trump είναι ένα παράδειγμα (δεν του κόβει οπαδούς, του προσθέτει γιατί σερβίρεται σαν ειλικρινής κι ευθύς, κάθε άλλο παρά υποκριτικός/ διαφορετικός από τους άλλους πολιτικούς), το «πουτάνα» είναι στανταράκι στους ραπ στίχους αντί των «γκόμενα», «κοπελιά», «ερωμένη», «γυναίκα», «θηλυκό» γιατί δεν αποτελεί κορεκτίλα. Τίποτε από τα δυο δεν προάγει τους στόχους της προσπάθειας για μια πιο ..εξευγενισμένη, μη προσβλητική χρήση της γλώσσας στον δημόσιο λόγο.
Byzantine Justice 26.10.2019 | 17:21
Το κείμενο ξεκινάει με μία κακομεταφρασμένη αρλούμπα:
«Εσύ απάντησες ο άνθρωπος. Δεν είπες τίποτα για τις γυναίκες». Και ανταπαντά ο Οιδίποδας πως «όταν λες άνθρωπος, συμπεριλαμβάνεις και τις γυναίκες. Όλοι το γνωρίζουν αυτό».
Στο πρωτότυπο του ποιήματος οι στίχοι είναι:
"When you say Man," said Oedipus, "you include women too. Everyone knows that." She said, "That's what you think."
το πρωτότυπο ποίημα της Muriel Rukeyser παίζει με τη διπλή έννοια της αγγλικής λέξης man, που σημαίνει τόσο 'ανδρας' όσο και 'άνθρωπος'. Το ευκόλως εννοούμενο μήνυμα είναι ότι, για τους δημιουργούς της αγγλικής γλώσσας, μόνο οι άνδρες λογίζονται ως άνθρωποι.
Στα ελληνικά ή στα γερμανικά, όπου υπάρχουν διαφορετικοί όροι για τις δύο έννοιες, δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

Υ.Γ. Όταν λέω ότι κάθομαι στην καρέκλα ή στον καναπέ, ποιά από τις δύο φράσεις είναι πιο σεξιστική;
Υ.Γ. 2: Αν η μεγαλύτερη ανισότητα ως προς τo φύλο παρουσιάζεται στις χώρες με γλώσσες που διαθέτουν γραμματικά γένη, τότε τί δικαιολογία έχουν οι χώρες με γλώσσες που δεν διαθέτουν γραμματικά γένη, όπως η Τουρκία;
avatar
moli8 26.10.2019 | 21:17
Σωστά, στα ελληνικά η λέξη άνθρωπος είναι διαφορετική από την λέξη άνδρας. Στη φράση "πισω από εκείνη την στήλη στέκεται ένας άνθρωπος" η εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό είναι ενός άνδρα ή μίας γυναίκας ; Παρόλο που υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουν τις έννοιες αυτες και παρόλο που δεν πρόκειται περί κακομεταφρασμένης αρλούμπας
Byzantine Justice 28.10.2019 | 00:42
Στη φράση "πισω από εκείνη την στήλη στέκεται ένας άνθρωπος" η εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ενός ανθρωπίνου πλάσματος ασχέτως φύλου.
Εσάς στη φράση "η μαϊμού παίζει με τη γραφομηχανή" σας έρχεται στο μυαλό η εικόνα μιας αρσενικής ή μιας θηλυκής μαϊμούς;
avatar
moli8 29.10.2019 | 21:23
... καλά θα δεχτώ τον ισχυρισμό παρακάτω ότι σας έρχεται στο νου μια αφυλη μορφή όταν σας πουν " πίσω από εκεί βρίσκεται ένας άνθρωπος" (να χάμε να λέγαμε), αλλά το επιχείρημα με τις μαϊμούδες που το πάει ;
Scotland for Holidays 26.10.2019 | 17:33
Στο συλλογικο ασυνειδητο η εννοια "ανθρωπος" φερνει στο νου τον αντρα ανθρωπο, εχει δικιο σε αυτο που λεει η Caroline Criado Perez. Αυτο δεν ειναι καποια εικασια ή μεροληπτικη αναγνωση της πραγματικοτητας. Αντιθετως, εκδηλωνεται με σχεδον αφοπλιστικη ειλικρινεια (και ευκρινεια) στους συνειρμους που κανουμε ολοι οταν σκεφτομαστε τις λεξεις "great thinkers", "world leaders", "pioneer", τη λεξη "mankind" που σιγα σιγα αρχιζει και δινει τη θεση της στη λεξη humankind και ουτω καθεξης. Τους ιδιους συνειρμους κανει η ανθρωποτητα εδω και αιωνες. Και τους κανει α) λογω της τεραστιας δυναμης που εχει η γλωσσα δημιουργωντας προβολες μεσω γραμματικων τυπων και β) λογω της ιστορικα μικροτερης εκπροσωπησης των επιστημων, της ερευνας, της πολιτικης απο γυναικες επιστημονες, πολιτικους και great thinkers. Τα γιατι, τα γνωριζουμε ολοι, δεν χρειαζονται συστασεις.

Το σοκαριστικο ομως, δεν ειναι οτι ολοι οι παραπανω τομεις μεχρι και λιγες δεκαετιες πριν (!) θεωρουνταν αντρικα territories. Το σοκαριστικο ειναι οτι οι γυναικες φαινεται πως λειπουν απο την επιστημη και ως αντικειμενο μελετης. Το ανθρωπινο σωμα μελεταται για την προληψη ασθενειων, για την κατασκευη φαρμακων, για τη βελτιωση των ορων ζωης. Κι ομως, φαινεται πως για την ακριβεια, το αντρικο σωμα μελεταται περισσοτερο. Ενα σχετικο αρθρο του Guardian εδω: https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/lifeandstyle/2015/apr/30/fda-clinical-trials-gender-gap-epa-nih-institute-of-medicine-cardiovascular-disease

Αυτα προσπαθει να πει η Caroline και ενοχλει αρκετο κοσμο. Και δεν ενοχλει απλως, εκνευριζει. Τοσο που δεχεται απειλες για τη ζωη της. Δεχεται πεσιματα στο δρομο. Στο σπιτι της εχει εγκαταστησει panic button. Καποιο κατεστημενο μαλλον προσπαθει να ανατρεψει με αυτα που λεει κι αυτο σοκαρει. Αλλοι απαντουν στο σοκ με επιθετικοτητα, αλλοι με υποτιμηση του θεματος, αλλοι με προβληματισμο. Οπως μπορει ο καθενας, αλλωστε.

Πριν μερικους μηνες πηγα σε μια ομιλια της μεσω της δουλειας μου. Μεταξυ αλλων ελεγε οτι δεν ξερουμε τις συνεπειες καποιων φαρμακων στο γυναικειο σωμα, γιατι οι (προσλαμβανομενες ως) ορμονικες πολυπλοκοτητες του γυναικειου σωματος καθιστουν καποιες ερευνες δυσκολο πεδιο οποτε χρησιμοποιουν το αντρικο σωμα ως subject of investigation. Οι προβληματικες συνεπειες αυτου, αναλυονται στο παραπανω αρθρο. Ανεφερε ακομα οτι γυναικες αστυνομικοι στη Βρετανια κινδυνευσαν και κινδυνευουν κατ' εξακολουθηση γιατι το σχεδιο των stab vests δεν λαμβανει υποψιν το γυναικειο στηθος, οποτε δεν εφαρμοζουν σωστα στις γυναικες αστυνομικους. Εκανε αναφορα σε ενα συγκεκριμενο λογισμικο βοηθειας που οπως ολα, χρησιμοποιει γυναικεια φωνη. Τελικα αν "βρισεις" το συγκεκριμενο προγραμμα, αυτο ξεκιναει και σε φλερταρει. Τι να ειχαν εκει στο μυαλο τους οι σχεδιαστες, περα απο το προφανες, οτι δηλαδη στο συλλογικο αισθημα οι γυναικες υπαρχουν για να υπηρετουν τους αντρες; (Υποψιαζομαι οτι η σκεψη τους παταει & χρησιμοποιει με περιεργο τροπο και την εξης πικρη αληθεια: πολλες φορες οι γυναικες θα φλερταρουν ή θα ειναι κατευναστικες ή ευγενικες οταν βρισκονται σε κινδυνο. Κι αυτο γιατι δεν ξερουν πώς θα αντιδρασει ο αλλος. Ολο αυτο ομως ειναι μια υποσυζητηση μεσα στο κυριως θεμα)

Ολες αυτες οι αναφορες ειναι παραδειγματα που χρησιμοποιει η Caroline για να δειξει οτι ο αντρας ειναι το default ανθρωπινο φυλο, στο οποιο προσδιδονται συγκεκριμενα χαρακτηριστικα. Και βεβαια ειχαμε και εχουμε ακομα τη θρησκεια να μας το θυμιζει αυτο με κατι αναφορες σε πλευρα.
WLGFQ 27.10.2019 | 18:07
Γράφετε: «Κι ομως, φαινεται πως για την ακριβεια, το αντρικο σωμα μελεταται περισσοτερο»
Δεν μου κάνει εντύπωση: Οι άντρες είμαστε πιο επιρρεπείς σε σωματικές κακώσεις και τραυματισμούς (χειρώνακτες, στρατιώτες και αθλητές υφίστανται ανά τους αιώνες σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από τις γυναίκες) και με το σώμα μας είμαστε πιο άνετοι από τις γυναίκες ΚΑΙ λόγω κουλτούρας –υπάρχουν σεξιστικά/ σεξουαλικά ταμπού σε πολλές κοινωνίες με το δημόσιο γυναικείο γυμνό-, αλλά κυρίως λόγω κοινής διαβίωσης σε εργοτάξια, στρατώνες, ΓΥΜΝαστήρια.
ΔΕΝ υποστηρίζω πως είναι ορθό. Απλώς πως ιστορικά δικαιολογείται δίχως να κρύβονται από πίσω σεξιστικά αίτια.
avatar
strangeday5 26.10.2019 | 20:57
Η τρέλα της πολιτικής ορθότητας φτάνει και στην Ελλάδα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Οι άνδρες είναι άνδρες και οι γυναίκες είναι γυναίκες. Καταπίεση και υποτίμηση υπάρχει λόγω αυτού που για να συνεννοηθούμε έχουμε ονομάσει "καπιταλισμό" και παρατηρείται ΚΑΙ στα δύο φύλα και σε ΟΛΕΣ τις φυλές. ο στόχος είναι η ισότητα και η ισοτιμία όλων μας αλλά χωρίς ισοπέδωση και "new gender" ματιάς. Έλεος. Δεν τολμάς πια ένα αστείο να κάνεις, μια άποψη να εκφέρεις και ακούς αυτό το "σεξιστής". Αυτό με τη γραμματική αγγίζει τον πιο φρικτό οργουελισμό, μοιάζει χειρότερο από σταλινισμό/ναζισμό. Προσωπικά λατρεύω τις γυναίκες, μεγάλωσα σε περιβάλλον που κυριαρχούσαν οι γυναίκες (οικογένεια με ναυτικούς), πάντα ήθελα να κάνω κόρη αλλά αυτή η τρέλα με "γυναικοκτονίες" και αν το "humanity" είναι ορθό θεωρώ πως ξεπερνά τη λογική και κρύβει έναν εξισωτισμό τύπου Μπαλτά ή Μάο Τσε Τουνγκ. Θα μου τα ψάλλουν, φαντάζομαι, αλλά έχει καταντήσει αηδία...
Katerinaa 26.10.2019 | 23:03
Μιας και αναφέρθηκε η αγγλική γλώσσα να πω ότι στα αγγλικά η λέξη άνθρωπος μεταφράζεται ως "man" ή ως "human" που επίσης περιέχει τη λέξη "man".
ομόκεντρα 27.10.2019 | 12:35
Αν τα δούμε όλα μέσα από ένα πρίσμα ανταγωνισμού των φύλων, η γλώσσα και τα κοινωνικά της καθρεφτίσματα συχνά "αδικούν" το ένα απ' τα δυο γένη-φύλα και όχι απαραιτήτως μόνο το θηλυκό.

Σκεφτείτε μια δημόσια ομιλία, η οποία, αντί να ξεκινήσει με το καθιερωμένο "Κυρίες και κύριοι", παραβαίνει τον κανόνα, (μιας και ευαγγελιζόμαστε την ισότητα), και αντιστρέφει τη σειρά!

Αν ξεκινήσω την ομιλία μου με ένα "Κύριοι και κυρίες", σίγουρα θα πέσει σούσουρο στο ακροατήριο και θα κατηγορηθώ ως σεξιστής προδιαθέτοντας αρνητικά για την ουσία των όσων θα πω στη συνέχεια...

Ή όχι;
avatar
ddffgg11 27.10.2019 | 20:35
Εμένα μου έρχεται στο μυαλό, ότι έχει 2 χέρια, 2 πόδια, 1 κεφάλι, 2 μάτια, 1 μύτη, 1 στόμα και 2 αυτιά, άσχετα με το φύλο, ηλικία, εθνικότητα, ύψος, βάρος, κτλ.

Τώρα αυτό περί λέξης...και στα αγγλικά το θηλυκό γένος υποβαθμίζεται κάπως κατ'εμέ. Λέμε τη γυναίκα "woman" που στην ουσία προέρχεται από τη λέξη man (wo-man) και δεν έχει δικιά της λέξη.
12
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια