Αναφορά σχολίου
Αυτή είναι η αλήθεια της μιας μεριάς,και όντως είναι.Προσπάθούμε πάντα στους λαϊκούς αγώνες (του συγκεκριμένου με υποκινητή το κκε)να δίνουμε έναν λυρισμό και μια ποιητική χροιά ,και φυσικά πάλι καλά κάνουμε.Καλύτερα όμως θα πράτταμε να εξετάζαμε και τις αλήθειες της άλλης μεριάς,αυτές της σκλήρης κυβέρνησης,σε ποια κατάσταση ήταν η Ελληνική οικονομίας και πόσο συνέβαλαν οι απεργίες στην ισοπέδοσή της.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ