Αναφορά σχολίου
Αγαπητέ Άρη.
Διασκευάζω την Shirley κι αφιερώνω στο μπρουτάλ κι οπαδό του συμβολισμού, όργανο:
"Κωλfinger. He's the man, the man with Midas touch.
A spider's touch.
Such a κωλfinger. Beckons you, to enter his web of sin. But don't go in".

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ