Αναφορά σχολίου
Για να θεωρηθεί κάποιος Εβραίος από τους υπερορθόδοξους Εβραίους πρέπει να είναι πιστός στο Ταλμούδ, δηλ. να έχει μητέρα πιστή Εβραία που να του έχει μεταδώσει την πίστη αυτή (να έχει υποστεί περιτομή αν είναι άνδρας και να συμμετέχει σε όλα τα μυστήρια). Αυτή ήταν παράδοση των εσκενάζυ -των Εβραίων που ζούσαν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και είχε σκοπό τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας από επιμειξίες. Σήμερα οι περισσότεροι εβραϊκής καταγωγής πολίτες των ΗΠΑ (όπως και οι ελληνικής καταγωγής στη συντριπτική τους πλειοψηφία) δεν είναι πιστοί, δεν γνωρίζουν την εβραϊκή γλώσσα και δεν διαλέγουν συντρόφους από την ίδια φυλή, υποστηρίζουν όμως το κράτος του Ισραήλ. Το άρθρο είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει αρκετή ιστορική έρευνα, με την οποία ασχολούμαι. Τα παραπάνω που σας παραθέτω προέρχονται από στοιχεία που έχω αναζητήσει για τις εθνικές μειονότητες στις ΗΠΑ, όπου οι αμερικανοί ερευνητές αναφέρονται συχνά παράλληλα σε Έλληνες και Εβραίους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ