Αναφορά σχολίου
Το αγαπημένο μου Παποράκι του Μπουρνόβα

https://www.youtube.com/watch?v=pYcKLwkKrvg

Και από την περιγραφή του βίντεο
Ο Μπουρνόβας, Τουρκ. Bornova, παλαιότερη ονομασία « η Πρινόβαλις των Βυζαντινών», τον 19ον αιώνα ήταν προάστιο της Σμύρνης. Η ονομασία του προέρχεται από τις Τουρκικές λέξεις burun και ova πού σημαίνουν το άκρο (μύτη) της πεδιάδας. Στο προάστιο αυτό έμεναν οι εύπορες οικογένειες της Σμύρνης αλλά ήταν και η συνοικία των ξένων ιδίως των Άγγλων κατοίκων της πόλης. Σήμερα το Bornova είναι μια μεγάλη συνοικία της Σμύρνης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ