Αναφορά σχολίου
Μία μόνο ελαφρότατη ένσταση στην ορολογία στο κατά τ'άλλα ακριβές άρθρο.
Στο #3 όταν αναφέρεται "Οι δούλες και ακόμη χειρότερα οι σκλάβες μπορούσαν με ευκολία να γίνουν πόρνες" ο όρος σκλάβες θα έπρεπε να αντικατασταθεί με τον όρο αμφίδουλες.
Ο όρος αμφίδουλες εννοεί τις γεννημένες δούλες από γονείς δούλους κι όχι τις εξανδραποδισμένες (δηλαδή τις αιχμαλωτισθείσες γυναίκες μετά από πόλεμο που γίνονταν δούλες αναγκαστικώς).
Ο όρος σκλάβος θεωρείται γενικώς από τους ιστορικούς Βυζαντινής προέλευσης (δηλαδή αρκετών χρόνων κατόπιν της ρωμαϊκής περιόδου) από την σλαβική καταγωγή πολλών εκ των εξανδραποδισμένων δούλων στα Ευρωπαϊκά και μικρασιατικά εδάφη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ