Αναφορά σχολίου
…Ένα δίκιο το έχετε Δίκαι και μένα αρχικώς μου έκανε εντύπωση ο διαχωρισμός. Βέβαια, τα «άλλοθι» των μεν, που ανήκουν στα λαϊκά στρώματα, και των δε, που ανήκουν στα μεσοαστικά, δεν είναι ακριβώς τα ίδια (βλ. ενδεικτικά παρακάτω «παιδεία και αντισημιτισμός»)

"ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ
https://gr.boell.org/sites/default/files/antisimitismos_lr.pdf

(από τον πρόλογο)
«Μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα (*) της οργάνωσης Anti-Defamation League (ADL) μεταξύ 100 χωρών έθεσε σειρά ερωτήσεων ποικίλου περιεχομένου, προκειμένου να καταγράψει την έκταση του φαινομένου σε ένα δείγμα 53.000 ατόμων. Η έρευνα συγκέντρωσε μεν τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά συγχρόνως υπέστη και κριτική, τόσο για την αντικειμενικότητά της, αφού η ADL δεν αποτελεί έναν ουδέτερο παρατηρητή, αλλά διαθέτει σαφή πολιτική ατζέντα υπέρ της καταπολέμησης του αντισημιτισμού, όσο και για την αξιοπιστία της μεθοδολογίας της. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τρομακτικά: Το 69% των Ελλήνων πολιτών διακατέχεται από αντισημιτικά αισθήματα, όταν ο μέσος όρος στη Δυτική Ευρώπη βρίσκεται στο 24% και στην Ανατολική στο 34%. Σημειώνεται ότι επανάληψη της έρευνας της ADL τον επόμενο χρόνο έδωσε παρόμοια αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα, μια ομάδα τεσσάρων ανεξάρτητων ερευνητών, αποτελούμενη από τους συγγραφείς της παρούσας έκθεσης, διεξήγαγε δύο ειδικά σχεδιασμένες έρευνες κοινής γνώμης στην Ελλάδα, προκειμένου να καταγράψει αλλά και να ερμηνεύσει το φαινόμενο. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε υποψία για την έκταση του φαινομένου τουλάχιστον στον βαθμό που είχε καταγραφεί σποραδικά σε προηγούμενες έρευνες6, τα ευρήματα για τις περί Εβραίων αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας ξεπέρασαν τις πλέον απαισιόδοξες προβλέψεις».
(από την σελίδα 35 του pdf)

"2.5. παιδεία και αντισημιτισμός

Μια βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι η εκπαίδευση και η γνώση μειώνουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Όντως, μια απλή επισκόπηση του Γραφήματος 23 επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη θέση. Περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης αντιστοιχούν σε χαμηλότερα επίπεδα αντισημιτισμού (χρησιμοποιώντας τη συνδυαστική κλίμακα).

Διατηρώντας κάποιες επιφυλάξεις για το μικρό δείγμα στις χαμηλότερες και στην υψηλότερη βαθμίδα, η σχέση δείχνει να είναι ξεκάθαρη. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σε κατόχους μετα - πτυχιακού τίτλου τα επίπεδα αντισημιτισμού δεν είναι αμελητέα".
__________

...Δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται, στα δημογραφικά των ερωτηθέντων -με κάποιο τρόπο (πιο ευθύ από την προαναφερθείσα εκπαίδευση)- η οικονομική κατάσταση (ιδανικά με prospect μειούμενο ή αυξανόμενο: π.χ κακή και μειούμενη ή καλή και μειούμενη ή κακή και αυξανόμενη ή καλή και αυξανόμενη ή σταθερή). Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι δυνατόν να υφίσταται η οικονομική κρίση της Ελλάδας στις έρευνες των τεσσάρων ανεξάρτητων ερευνητών μόνο ως αναφορά στα: i. 2.4. Θεωρίες συνωμοσίας και αντισημιτισμός: Η κρίση της ελληνικής οικονομίας ήταν προσχεδιασμένη από διάφορα εξωθεσμικά κέντρα, και ii. Η συχνή παρομοίωση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης με το Ολοκαύτωμα ή iii. Η παραδοσιακή θρησκευτική αντιπαλότητα σε συνδυασμό με την τρέχουσα επικαιρότητα της οικονομικής κρίσης αποτελούν τους παράγοντες πυροδότησης αυτής της ρητορικής εκ μέρους εκπροσώπων της Εκκλησίας.

___________________________________________

(*) http://global100.adl.org/#country/greece/2014

Όντως, πάντως, κάποιες από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι -τουλάχιστον- αμφιλεγόμενες-διφορούμενες(;) επιπροσθέτως η έρευνα της ΑDL έχει ελλείψεις σε κατηγοριοποίηση social demographics (…ούτε εκπαίδευση, ούτε οικονομική κατάσταση).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ