Αναφορά σχολίου
Δεν δικαιολόγησε κανείς την πράξη με το "όλοι το κάνουν". Θα ήταν εντελώς παράλογο, άσε που είναι παράνομο. Η Α,μπα είπε ότι πολλοί έχουν δει την φωτογραφία, οπότε δεν εκτίθεται η Β.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ