Αναφορά σχολίου
Αυτό που λες Σουση είναι σωστό και συμφωνώ. Απλά λέω ότι όσο και να ξέρεις τι θέλεις όσο και να το αναγνωρίζεις, αν δεν συντρεχουν οι σωστές συνθήκες πχ να είναι ο άλλος ελεύθερος, πάλι μηδέν εις το πηλικο θα έχεις. Η διαθεσιμότητα είναι αυτή που χαλάει την ερωτική γνωριμία ενώ τη φιλική δεν την επηρρεαζει

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ