Αναφορά σχολίου
Άυτό με την κοινωνική πίεση, κανένα έλεος. Έχεις ένα παιδί, πρέπει να κάνεις δεύτερο. Έχεις 2 του ίδιου φύλου, πρέπει να κάνεις και του άλλου.
Δεν τους πιάνεις πουθενά, οπότε τους γράφεις στα παλαιοτέρα των υποδημάτων σου και είσαι μια χαρά!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ