Αναφορά σχολίου
Μιλάμε για το πλέον άχρηστο μάθημα. Μόνο οι φιλόλογοι αντιδρούν, γιατί μόνο σε εκείνους χρειάζεται κι αυτό μόνο για να τα διδάσκουν στους μαθητές της κατεύθυνσης. Τα αγγλικά δεν είναι λατινογενής γλώσσα και σίγουρα δεν περιμένουμε τα λατινικά, για να τα μάθουμε. Ακόμα και τις λατινογενείς γλώσσες, για να τις μάθει κάποιος, δε χρειάζεται να ξέρει λατινικά. Αναφέρουν πολλοί τις θετικές επιστήμες που έχουν λατινικούς όρους, αλλά τα λατινικά διδάσκονται μόνο στη θεωρητική κατεύθυνση. Οι φιλόλογοι μπορούν κάλλιστα να τα διδάσκονται στο πανεπιστήμιο όπου θα τα κατανοήσουν καλύτερα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ