Αναφορά σχολίου
Ενδιαφέρουν άρθρο με σωστή κατά την γνώμη μου επιχειρηματολογία. Ειδικά με βρίσκει σύμφωνο η άποψη του Σαραντάκου περί αναβίωσης των κλασικών λυκείων. Δυο παρατηρήσεις:

WC: Δεν προέρχεται από τα Λατινικά αλλά από τα αγγλικά: θα πει Water Closet. Στα Λατινικά άλλωστε δεν υπήρχε Double-U, εισήχθη στα πρώιμα Γερμανικά και Αγγλικά κατά τον μεσαίωνα:

The sounds /w/ (spelled ⟨V⟩) and /b/ (spelled ⟨B⟩) of Classical Latin developed into a bilabial fricative /β/ between vowels in Early Medieval Latin. Therefore, ⟨V⟩ no longer adequately represented the labial-velar approximant sound /w/ of Germanic phonology.

The Germanic /w/ phoneme was therefore written as ⟨VV⟩ or ⟨uu⟩ (⟨u⟩ and ⟨v⟩ becoming distinct only by the Early Modern period) by the earliest writers of Old English and Old High German, in the 7th or 8th centuries.[3] Gothic (not Latin-based), by contrast, had simply used a letter based on the Greek Υ for the same sound in the 4th century. The digraph ⟨VV⟩/⟨uu⟩ was also used in Medieval Latin to represent Germanic names, including Gothic ones like Wamba.

Επίσης η σύγκριση που κάνει ο κύριος Οικονόμου με την διδασκαλία των αραβικών στο Ιράν και των κινεζικών στην Ιαπωνία είναι κατά την γνώμη μου άκυρη, εφόσον πρόκειται για ζωντανές γλώσσες, και μάλιστα γειτονικών τους λαών (στο Ιράν για την ακρίβεια τα αραβικά ομιλούνται από μειονότητες, αν δεν κάνω λάθος).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ