Αναφορά σχολίου
ο δημόσιος υπάλληλος (εκπαιδευτικός) επειδή αγαπά το λειτούργημα του, έστησε παράλληλα και την παραπαιδεία, ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος ζηλεύει και πιέζει για να ανοίξει η πόρτα του δημοσίου!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ