Αναφορά σχολίου
Φαντάσου λοιπόν Φλύαρε που σωστότατα προέβης σε αυτήν την παρατήρηση, φαντάσου λοιπόν Λέκκος, έναν κακό διευθυντή να αξιολογεί ικανούς εκπαιδευτικούς χωρίς καμία άλλη δικλείδα ασφαλείας....

Το γαλλικό μοντέλο αξιολόγησης που έχω υπόψη μου δεν έχει κανέναν τιμωρητικό χαρακτήρα (πριν μερικά χρόνια στη χώρα μας επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί μοντέλο αξιολόγησης όπου το 15% των εκπαιδευτικών κάθε περιφέρειας κρίνονταν εξ ορισμού ανίκανοι και προβλεπόταν η απομάκρυνσή τους), προβλέπει πολλές δικλείδες ασφαλείας, αλλά και "εργαλεία" τα οποία θα βοηθήσουν έναν εκπαιδευτικό που κρίνεται ανεπαρκής να βελτιωθεί.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ