Αναφορά σχολίου
Γάτε, αν και καταλαβαίνω αυτό που λες, νομίζω πως οι ευθύνες δεν είναι μονομερείς ούτε για την Μεταπολίτευση αλλά ούτε και για αυτά που προηγήθηκαν της Μεταπολίτευσης. Και δεν εννοώ μόνο την επταετία αλλά δεκαετίες πριν. Δεν υπάρχουν αθώες περιστερές στο δικό μου το μυαλό.

Τώρα, όσον αφορά τα περί μουσικής, το μόνο "επιβλαβές" είδος που μου έρχεται στο μυαλό είναι το έντεχνο που, ως γνωστόν, γνώρισε άνθηση μεταπολιτευτικά...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ