Αναφορά σχολίου
Το μιαλό σου και μια λύρα ξέρης. Αυτά είνε πρωπαγάνδα των Αμερυκανών. Σου έχουναι κάνει πλίση εγκεφάλου. Ξίπνα!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ