Αναφορά σχολίου
Ο επιστημονικός μαρξισμός επιδέχεται αμφισβήτησης στις ανακολουθίες προβλέψεων αποτελεσμάτων. Τον βρίσκω δηλαδή πολύ προτιμότερο από τον σημερινό ''αξιωματικό'' μαρξισμό που πολλές φορές έχει θρησκευτικά χαρακτηριστικά.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ