Αναφορά σχολίου
Όταν έχει (καλο)συνηθίσει, κανείς, σε θέαση αρχαιολογικών χώρων με max 2-4 άτομα στο ευρύτερο vicinity, με την ανάλογη ησυχία, την αναγκαστική ανθρωπογενή ηρεμία και την ανυπαρξία οπτικού clutter, μάλλον το πολυπληθές του πράγματος κι όλη η περιγραφόμενη κατάσταση, θα του κακοφανεί.
Απ' την άλλη αν ποτέ βρεθώ, ξανά, στην περιοχή, θα το επιδιώξω.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ