Αναφορά σχολίου
Δυστυχώς μόνο 2-3 τέτοιες εμπειρίες .

Καρθαία Γενάρη μήνα.
Ο Ανδρόνικος επί τω έργω στην Πέλλα όπου και είχα πάρει αυτόγραφο (!), καθώς ήμουν παιδάκι..
Σούνιο. Πολλάκις. Personal favourite. Με κόσμο ή και όχι.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ