Αναφορά σχολίου
Συμφωνώντας απολύτως στα πάντα έναν ενδοιασμό έχω.

Δεν είναι ασθενείς οι θεσμοί. Είναι ασθενικοί. Και είναι ασθενικοί διότι θεωρούμε τις ιδεολογίες σημαντικότερες αυτών. Μόνο αν μειωθεί ο όγκος της ιδεολογίας, και συνεπαγόμενα της πολιτικής, οι θεσμοί θα έχουν χώρο να λειτουργήσουν.

Η πολιτική, με το άλλοθι της ιδεολογίας, καπελώνει τους θεσμούς.

Γι αυτούς που συστηματικά -και συστημικά- πυροβολούν θεσμούς χρήζει μια άλλη κουβέντα σε άλλο συγκείμενο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ