Αναφορά σχολίου
https://tinyurl.com/y2ms6h3r

http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaId=3782

Η Αρτέμιδα ήταν προελληνική θεότητα, ήτοι προ της καθόδου των Δωριέων.

Αναφέρθηκα στην Εφέσια Αρτέμιδα που ξέρουμε de facto όχι μόνο ότι ήταν προελληνική λατρεία όσο και ότι είχε χεττιτικά δάνεια/στοιχεία.

Όπως και ο μινωικός πολιτισμός ήταν προελληνικός και με επιρροές (αν όχι προέλευση) από τις απέναντι ακτές.

Εξάλλου τα συμπεράσματα για το κοινωνικό φύλο των μινωιτισσών, που είναι παντελώς αυθαίρετα και ερειδόμενα αποκλειστικά και μόνο στις σύγχρονες θεωρίες κοινωνικών επιστημών, δεν φάνηκε να σας ενοχλούν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ