Αναφορά σχολίου
και ο χάρτης με τις χώρες που ακολουθούν το δίκαιο του εδάφους:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ