Αναφορά σχολίου
@pane , όχι, με 250χιλιάδες δεν αγοράζεις ιθαγένεια, αλλά άδεια διαμονής, μόνιμη μεν αλλά δεν σου δίνει όλα τα δικαιώματα που έχει ένας Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης (πχ δεν μπορείς να εργαστείς).
Υπάρχουν βέβαια χώρες που έχουν προγράμματα αυτόματης πολιτογράφησης επενδυτών όπως η Κύπρος (2εκ) και η Μάλτα(1,7 εκ). Στην Ελλάδα εξακολουθείς να πρέπει να τηρήσεις κάποια -πλέον πλήρως διαφανή- κριτήρια για να πάρεις ιθαγένεια, όπως η νόμιμη παραμονή στη χώρα τουλάχιστον για 7 έτη, τυποποιημένο τεστ πολιτογράφησης, νόμιμο μισθό (και άρα φόρους-εισφορές) τουλάχιστον 15% άνω του ανειδίκευτου εργάτη κτλ..

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ