Αναφορά σχολίου
Αναφέρεστε σε νόμο που προβλέπει ότι τα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,5μ. Πρόκειται για την ΥΑ 52907/2009. Δυστυχώς η συγκεκριμένη ΥΑ είναι εξαιρετικά κακότεχνη, άστοχη και ατελής. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι “επιβάλλεται ...απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,5μ” αλλά ταυτόχρονα αναφέρει και ότι “πλάτη μικρότερα από 0,70μ αποφεύγονται”. Τι σημαίνουν αυτά; Είναι αντιφατικά, δεν καθιστούν σαφείς τις υποχρεώσεις των Δήμων, δεν προσφέρουν ασφάλεια δικαίου στους αρμοδίους υπαλλήλους, και στερούν από τους πολίτες το απαραίτητο νομικό “πάτημα” να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Αν η τότε Υπουργός έκρινε ότι τα 1,5μ είναι μη ρεαλιστικό ή η πρακτικό, έπρεπε να προδιαγράψει σε ποιες περιπτώσεις θα έχουμε τουλάχιστον 0,70μ και σε ποιές 1,5μ. Θα έπρεπε επίσης να προδιαγράφει τα πλάτη του οδοστρώματος (πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας οχημάτων και πλάτος λωρίδων στάθμευσης). Θα έπρεπε να θέτει πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές, χρονοδιάγραμμα αλλά και πρόστιμα. Να προβλέπει πχ χρονοδιάγραμμα για την αποξήλωση περιπτέρων, κουβουκλίων στάσεων λεωφορείων, δέντρων κλπ, αλλά και πρόστιμα για την μη ανταπόκριση Δήμων, ΟΑΣΑ κλπ εντός της τασσόμενης προθεσμίας. Θα έπρεπε να προδιαγράφει τον αστικό εξοπλισμό. Για παράδειγμα να προβλέπει ότι σε κάθε διασταύρωση τοποθετείται ένας μοναδικός στύλος με τις Χ προδιαγραφές, επί του οποίου τοποθετείται η οδική σήμανση, τα φανάρια, αλλάκαι τα συρματόσχοινα των τρόλεϋ. Θα έπρεπε να προδιαγράφει τα πεζοδρόμια στις διασταυρώσεις και στις διαβάσεις, όπως ορθά έχει περιγράψει ο Σ.Κωνσταντινίδης (διαπλάτυνση, έτσι ώστε να μην είναι καν δυνατή η στάθμευση με τρόπο που να εμποδίζει την διέλευση των πεζών). Ένα ακόμα σχετικό πρόβλημα που προσωπικά αντιμετωπίζω: στον δρόμο που μένω τα πεζοδρόμια έχουν πλάτος 0,70μ και το οδόστρωμα είναι εξαιρετικά στενό. Ως αποτέλεσμα, τα οχήματα διαρκώς σταθμεύουν πάνω στα πεζοδρόμια. Απευθύνθηκα στον Δήμο Αθηναίων, ώστε να τοποθετηούν κιγκλιδώματα. Μου απάντησαν ότι αυτό απαγορεύεται από την συγκεκριμένη ΥΑ, διότι το πλάτος είναι μικρότερο από 1,5μ.έτσ, αντί τουλάχιστον να έχουμε 0,70μ, δεν έχουμε καθόλου. Γενικώς ένας νόμος, μια ΥΑ δεν πρέπει να περιγράφει απλώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πρέπει να περιγράφει και τον τρόπο. Και βέβαια πρέπει να είναι σαφής.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ