Αναφορά σχολίου
A, όχι είσαι εκτός κλίματος ... το Robin της Μεβεα (Reliant) σκεπτόμανε.
Βιωματικές; ...Πράγματι φαίνεται, και μάλιστα κάπου διακρίνω κι ένα τραύμα, με το land cruiser, για πες, για πες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ