Αναφορά σχολίου
Ή μητρότητα είναι ο αρχέγονος γονιμικός ρόλος.

Και η μητρότητα δεν είναι καθόλου κοινωνικός ρόλος. Ό κοινωνικός ρόλος απορρέει από τη βιολογία. Βιολογικός είναι ο ρόλος της μητρότητας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ