Αναφορά σχολίου
Γράφοντα,
Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο όπου πραγματοποιείται αυτή η συζήτηση, ο ανταγωνισμός νοείται και εξετάζεται ανάμεσα στα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας : έτσι, οι Ελληνες μαθητές γυμνασίου δεν καλούνται να ανταγωνιστούν γιαπωνεζάκια, αμερικανάκια, νορβηγόπουλα ή τουρκόπουλα.
Μεταξύ τους καλούνται -κακώς- να ανταγωνίζονται διαρκώς, μεταξύ άλλων για να "σηκώσουν τη σημαία".
Αρα, το τελευταίο σχόλιό σου είναι εντελώς άτοπο, απλώς φτηνιάρικη απόπειρα εντυπωσιασμού δια της εκτροπής της συζήτησης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ