Αναφορά σχολίου
"Επίσης, αρχαία ελληνικά μπορεί κάποιος να μιλήσει. Προφανώς θέλει πάρα πολλή μελέτη και χρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο. Μπορώ να σου εξηγήσω και μεθοδολογία, σε περίπτωση που δεν πειθεσαι.
Πχ αν πάρεις ένα νεοελληνικό κείμενο και θέλεις να το αποδώσεις στην αρχαία ελληνική, θέλει ώρες ολόκληρες επεξεργασίας, μην πω και μέρες. Σταδιακά, με την συνεχή επαφή , τα αρχαία εκτυπώνονται στον εγκέφαλο , όχι όμως τυποποιημένα, αλλά ως "ξένη γλώσσα".
Υπάρχουν πολλά ξενόγλωσσα κυρίως βιβλία, που προσεγγίζουν τα αρχαία ελληνικά ως ξένη γλώσσα. ( Όπως εμείς μαθαίνουμε τα αγγλικά από ελληνικά στα αγγλικά, υπάρχουν άνθρωποι πχ με μητρική γλώσσα αγγλικά που δεν γνωρίζουν νέα ελληνικά και μαθαίνουν Αρχαία και γι'αυτό υπάρχουν βιβλία "από αγγλικά σε Αρχαία Ελληνικά"). Το να μιλήσεις βέβαια προφορικά με μεγάλη ευχέρεια τα αρχαία είναι δύσκολο, αλλά δεν παύει να είναι εφικτό. Μπορώ να πω βασικά πράγματα στα αρχαία και προφορικα , όχι να βγάλω και ολόκληρο αναλυτικό λόγο , όμως και πάλι μπορώ."


Αυτό ακριβώς είπα κούκλα μου. Ξαναδιάβασε τι λέω, και κατανόησε. Όχι, δεν θα κάτσω να επεξεργαστώ ώρες, για να σου αποδείξω αν μπορώ να μεταφράσω. Αν κάποτε συναντηθούμε σε αυτό τον κόσμο, μπορώ να σου αποδείξω πολλά πράγματα, όχι από ανάγκη, αλλά για να καταλάβεις πόσο στενόμυαλη είσαι. Όπως μπορείς να μετατρέψεις αγγλικό κείμενο σε ελληνικό και αγγλικό σε ελληνικό, όπως μπορείς να αποδώσεις αρχαίο ελληνικό κείμενο σε νεοελληνικό, έτσι μπορείς να μετατρέψεις και νεοελληνικό σε αρχαιοελληνικό. Αν δεν πείθεσαι, πήγαινε μία βόλτα στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα της Φιλολογίας και ρώτα ειδήμονες να πειστείς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ