Αναφορά σχολίου
Παραβλέπετε όμως κάτι: τα πρωινάδικα δεν είναι ελκυστικά για κανένα παιδί ή έφηβο, εξ ου κι η κυρίως ώρα προβολής τους την ώρα που έχουν σχολείο. Άλλο είναι το κοινό τους.
Ο Τζόκερ αντιθέτως είναι ελκυστικός, κόμικ φιγούρα, κακός με αιτία, γενικώς η εφηβική επανάσταση "τον πάει".
Επομένως η σύγκριση είναι κάπως ατυχής.

Αν πρέπει να αλλάξουν οι σημάνσεις κι η νομοθεσία (ναι, γιατί όχι) είναι κάτι διαφορετικό και δεν βλέπω κινητοποίηση επ'αυτού.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ