Αναφορά σχολίου
Δεν ισχύουν αυτοί οι ισχυρισμοί. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες η στροφή προς πιο χορτοφαγικές διατροφικές συνήθειες συνεπάγεται μείωση των πόρων και της ενέργειας που χρειάζεται για να παραχθεί η τροφή, μείωση των ανθρωπογενών παραγόντων που συντελούν στην κλιματική αλλαγή, της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, της ποσότητας νερού που καταναλώνουμε κτλ.

Π.χ. η μελέτη από το American Journal of Clinical Nutrition λέει ότι (https://academic.oup.com/ajcn/article/78/3/660S/4690010):

«The meat-based food system requires more energy, land, and water resources than the lactoovovegetarian diet. In this limited sense, the lactoovovegetarian diet is more sustainable than the average American meat-based diet.»

Φυσικά το κρέας αποτέλεσε πηγή τροφής για τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια, αλλά παλαιότερα αυτό γινόταν σε περιορισμένο βαθμό και η βιομηχανοποίηση της παραγωγής δεν είχε φτάσει στα σημερινά επίπεδα, τόσο στην ποσότητα αλλά κυρίως στη βαρβαρότητα που η εντατικοποίηση συνεπάγεται.

Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ