Αναφορά σχολίου
Έχουμε αλλάξει* Φωτεινή μου σε πολλά.

Αποτέλεσμα ήταν αύξηση των διαζυγίων και του ερωτήματος "που πήγαν οι πραγματικοί άντρες;"

------
* Προφανώς εννοείς να επέλθει μία ώσμωση και όχι εν τοις πράγμασι αλλαγή πράγμα που για να γίνει πρέπει να κάνουμε εγχείριση αλλαγής φύλου με ορμόνες και αλλαγή σώματος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ