Αναφορά σχολίου
Περίεργο που είναι άνεργη με τέτοιες σπουδές και τέτοια ενδιαφέροντα.
Διδακτορικό στους κοσμικούς μουσικούς της Βυζαντινής περιόδου.

Τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό μου θύμισε και το αποχετευτικό σύστημα του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ