Αναφορά σχολίου
Δικαίωμά της να πιστεύει και να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτή την εμμονή τόσο των ίδιων των ανθρώπων που σεβόμαστε και αγαπάμε όσο και των ΜΜΕ, να καταστρέφουν την εικόνα που έχουμε για εκείνους.

Κατανοώ την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να χαίρεται περισσότερο με την καταστροφή των ειδώλων του παρά με την επιτυχία τους, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί και οι ίδιοι και τα ΜΜΕ κάνουν ό,τι μπορούν για να επισπεύσουν τις διαδικασίες...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ