Αναφορά σχολίου
Εκτός από τους δικηγόρους και τη Μεταφραστική Υπηρεσία, επίσημες μεταφράσεις έχουν δικαίωμα να παρέχουν και οι απόφοιτοι μεταφραστές του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ του Ιονίου Πανεπιστημίου βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02), σύμφωνα με το οποίο οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ι.Π. έχουν το δικαίωμα να κάνουν επίσημες μεταφράσεις για τις δημόσιες και ιδιωτικές αρχές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ