Αναφορά σχολίου
Δεν αρκεί να είσαι πτυχιούχος μεταφραστής για να κάνεις "επίσημη μετάφραση". Πρέπει να είσαι στο Σώμα Ορκωτών Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών και η μετάφρασή σου γίνεται αποδεκτή ως επίσημη ΜΟΝΟ εάν θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σου από την Μεταφραστική Υπηρεσία (ν. 3712/2008). Πτυχιούχοι μεταφραστές εκτός Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΔΕΝ μπορούν να κάνουν επίσημες μεταφράσεις. Άρα: ή Μεταφραστική Υπηρεσία ή δικηγόρο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ