Αναφορά σχολίου
Παρανοήσατε. Δεν είπαμε ότι αρκεί να είσαι πτυχιούχος μεταφραστής γενικώς. Είπαμε ότι μπορείς εφόσον είσαι πτυχιούχος του Ιονίου Πανεπιστημίου ΚΑΙ μέλος του συλλόγου αποφοίτων μας ΠΕΕΜΠΙΠ. Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το σύλλογο μας για να σας στείλουν τα επίσημα έγγραφα/αποφάσεις/αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα μου. Παρ' όλα αυτά απ' όσο γνωρίζω δυστυχώς ο ΑΣΕΠ συγκεκριμένα ακόμα δεν δέχεται τις μεταφράσεις μας. Ευχαριστώ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ