Αναφορά σχολίου
Ο νόμος για την ακρίβεια ορίζει διαφορετικό αριθμό συντηρήσεων ανάλογα με τον αριθμό των στάσεων του ανελκυστήρα (ορόφους).

Ανάλογα τους ορόφους το υποχρεωτικό μπορεί να είναι από
4 φορές το χρόνο (μονοκατοικίες) μέχρι και 9 φορές το χρόνο (πολυκατοικίες με 4 στάσεις ή περισσότερες).

(ΦΕΚ 1797 τεύχος β' 21-12-2005)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ