Αναφορά σχολίου
Όχι, το Βρετανικό Συμβούλιο σε αντίστοιχη περίπτωση που μου έτυχε (μετάφραση lower), το έστειλε σε δικηγόρο, ο οποίος στην επικυρωμένη από το Lower φωτοτυπία, επισύναψε τη μετάφραση, επικόλλησε δικηγορόσημο και σφράγισε με τα στοιχεία του. Επομένως ΚΑΙ από το Βρετανικό Συμβούλιο μπορεί κανείς να ζητήσει επικυρωμένο αντίγραφο + μετάφραση και να βγάλει όσα επικυρωμένα αντίγραφα θέλει (ό,τι περιγράφω παραπάνω, συνέβη μέσα στον Ιανουάριο του 2014).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ