ΑΙΘΟΥΣΕΣ ανά ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973926
DTS. A/C. Εισιτήριο: € 8,00. Προβολές 3D € 10,00, παιδ. € 8,00. Εισ. για παιδικές μεταγλ. ταινίες € 5,00 (2D)
Αφροδίτης 8, 210 8970844
Εισ: € 7,50

ΣΗΜΕΡΑ 23.8.2019