ΑΙΘΟΥΣΕΣ ανά ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Γιαννάκη 2, 22990 23924
Εισ.: €6,00. DOLBY ST. SR.

ΣΗΜΕΡΑ 28.3.2020

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ