ΑΙΘΟΥΣΕΣ ανά ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ
Λεωφ.Σαρωνίδας 28-30, 22910/54941-54261
Dolby Stereo
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα, 22910/54097-55153
Dolby Surround
Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, 22910-60077
€ 7,00. Φοιτ., παιδ., άνω των 65 € 6,00

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ