ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 2102826873, 2102825607
Εισ: € 7, φοιτ. € 6. Προβολές 3D € 8,50. Κάθε Τρ., Τετ. είσ. € 5,00 (εκτός ταινιών 3D).

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ