ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΠΤΙ-ΠΑΛΑΙ
Ριζάρη 24 (ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμός), 2107253915
€ 6,50 DOLBY. Parking.

ΣΗΜΕΡΑ 17.1.2020

CITY GUIDE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ