ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΑΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, 210 6423271
€ 7,00. Φοιτ.- παιδ., άνω των 65 € 6,00. Δευτ. γεν. είσ. € 5,00. Πέμ. τα δύο άτομα € 8,00 DOLBY SR. A/C.

ΣΗΜΕΡΑ 31.3.2020

CULTURE ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ